Vluchtelingen in Nederland

Hier vind je veelgestelde vragen over vluchtelingen in Nederland. Hoeveel vluchtelingen zijn er eigenlijk? En is er een verschil tussen vluchtelingen, asielzoekers en statushouders?

Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland?

In 2017 hebben 32 755 mensen asiel aangevraagd. In 2015 waren dit er veel meer, namelijk 58 800 mensen. In 2010 bedroeg het aantal asielaanvragen nog 15 155. Een groot deel van de asielaanvragen in 2015 en 2017 werd aangevraagd door mensen uit Syrië (CBS, 2019).

Het aantal inwoners in Nederland groeit door de instroom van vluchtelingen. 20% van de Syriërs die in Nederland asiel heeft aangevraagd, is hoger opgeleid (Werkwijzer Vluchtelingen, 2019).

Vluchtelingen zijn een goede oplossing om de toenemende vergrijzing aan te pakken. 

Vluchteling, asielzoeker of statushouder?

Vaak worden de termen vluchteling, asielzoeker en statushouder door elkaar heen gebruikt. Dit is niet correct, er is wel degelijk een verschil tussen de drie verschillende termen. Een vluchteling is iemand die in zijn eigen land niet veilig is door zijn ras, geloof, politieke voorkeur, geaardheid of nationaliteit. Een asielzoeker is iemand die asiel in een ander land heeft aangevraagd. Vaak wordt gesproken over illegaal asiel aanvragen. Echter, dit bestaat niet, asiel is een recht waar iedereen aanspraak op mag maken. Een asielzoeker kan in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning als hij wordt erkend als vluchteling (UNHCR, 2019). Als een asielzoeker wordt erkend als vluchteling, dan wordt hij een statushouder genoemd. Een statushouder heeft een verblijfsvergunning, dit geeft hem het recht om te werken en een opleiding te volgen in Nederland (Werkwijzer Vluchtelingen, 2019). Een vluchteling is dus niet per se een een asielzoeker, en een asielzoeker is geen statushouder. 

Er zijn verschillende soorten werk voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouder. Bekijk op de ”voor bedrijven” pagina, welke type werk passend is.

Voor bedrijven

Wat is Duojob?

Duojob is een platform dat bedrijven samenbrengt met vluchtelingen voor een betaalde baan, een stageplek of vrijwilligerswerk.