Vluchteling inhuren voor een betaalde baan


Betaalde baan voor vluchtelingen

Een betaalde baan is vooral geschikt voor statushouders. Statushouders hebben een verblijfsvergunning, daarmee hebben ze dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. Dit betekent ook dat statushouders recht hebben op het wettelijk vastgestelde minimumloon. 

Asielzoekers kunnen ook in aanmerking komen voor een baan. Zij hebben eerst een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig, voordat zij aan het werk kunnen. Een TWV kan bij het UWV aangevraagd worden. Een TWV kan alleen aangevraagd worden als de asielprocedure van een asielzoeker minimaal 6 maanden in behandeling is. Daarnaast mag een asielzoeker maximaal 24 weken per jaar betaalde arbeid verrichten.

Een vluchteling komt niet in aanmerking voor een betaalde baan, want hij heeft geen verblijfsvergunning en kan geen TWV aanvragen.


Een baan helpt vluchtelingen met de integratie in de Nederlandse samenleving, ze leren Nederlands en doen werkervaring op 


Plaats een vacature en help een vluchteling!

Een vacature helpt een vluchteling met zijn integratie, daarnaast heeft de vluchteling uitzicht op een toekomst in Nederland.

Belangrijke eigenschappen die een kandidaat moet hebben

Het is belangrijk dat de kandidaat de Engelse taal beheerst, dit is belangrijk om goed te kunnen communiceren. Van de werkgever wordt ook verwacht dat hij de Engelse taal voldoende beheerst, het gaat hierbij om minimaal niveau B1. 

De kandidaat hoeft niet per se Nederlands te spreken, al is dit wel een groot voordeel. Kandidaten met een diploma op minimaal mbo-niveau, hebben een groot voordeel. Bij de meeste banen is een bepaald denkniveau vereist. Een diploma laat zien op welk denkniveau jij kan werken.  

Een kandidaat kan ook zonder diploma in aanmerking komen voor een baan, maar hij moet dan wel de intentie hebben om er in de toekomst een te behalen en hij moet sterk gemotiveerd zijn. Het is belangrijk dat de persoon zichzelf wil ontwikkelen en open staat voor uitdagingen. 

Is een betaalde baan nog net iets te spannend? Kijk dan eens naar een stage voor vluchtelingen! 

Wat is Duojob?

Duojob is een platform dat bedrijven samenbrengt met vluchtelingen voor een betaalde baan, een stageplek of vrijwilligerswerk.