Vluchtelingen een stageplaats aanbieden


Stage voor vluchtelingen

Een stage is bedoeld voor zowel statushouders als asielzoekers. Statushouders hebben een verblijfsvergunning, daarmee hebben ze dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. 

Een asielzoeker heeft een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig voordat hij stage mag lopen. Tenzij de stage nodig is voor een beroepsopleiding of een hbo-opleiding of wo-opleiding. Een TWV kan pas aangevraagd worden als de asielzoeker minimaal 6 maanden in de asielprocedure zit. De asielzoeker dient een stageplan te hebben en hij heeft evaluatie en begeleiding nodig voordat hij stage mag lopen. 

Een vluchteling kan geen stage lopen, hij kan namelijk geen verblijfsvergunning of TWV krijgen. 

 


Met een stage kan veel werkervaring worden opgedaan, ideaal als de kandidaat nog niet weet welke baan bij hem past


Plaats een vacature en help een vluchteling!

Een vacature helpt een vluchteling met zijn integratie, daarnaast heeft de vluchteling uitzicht op een toekomst in Nederland.

Belangrijke eigenschappen die een kandidaat moet hebben

Een stage kan ook voor een asielzoeker heel nuttig zijn. Hij kan werkervaring opdoen en kijken welke baan bij hem past als hij eventueel een verblijfsvergunning krijgt. 

Het is belangrijk dat de kandidaat de Engelse taal voldoende beheerst, het gaat hierbij om minimaal niveau A2. Dit is belangrijk om de communicatie tussen werkgever en werknemer soepel te laten verlopen. Nederlands is niet vereist, maar heeft wel een voordeel. 

Een diploma is niet nodig, maar is zeker handig, zeker als je na de stageperiode aan een baan wilt beginnen. Het belangrijkste is dat de kandidaat leergierig en gemotiveerd is.

Is een stage nog net iets te spannend? Kijk dan eens bij vrijwilligerswerk voor vluchtelingen! Wil je iets meer uitdagend? Kijk dan eens bij een betaalde voor vluchtelingen!

Wat is Duojob?

Duojob is een platform dat bedrijven samenbrengt met vluchtelingen voor een betaalde baan, een stageplek of vrijwilligerswerk.