Vluchtelingen

Er zijn een aantal belangrijke zaken waarvan je op de hoogte moet zijn voordat je aan het werk kan. Zo is het belangrijk om te weten of je mag werken en welke vergunningen je daarbij nodig hebt. Daarnaast zijn de gebruiken in het Nederlandse bedrijfsleven wellicht iets anders dan je gewend bent.  

Hier vind je alle belangrijke informatie die je als vluchteling nodig hebt om deel te kunnen nemen op de Nederlandse arbeidsmarkt. 


Mag ik werken in Nederland?

Ja dat mag! Er zijn verschillende vormen van werk zoals een baan, een stage en vrijwilligerswerk.

Een asielzoeker met een baan mag maximaal 24 weken per jaar betaald werken. Daarnaast heeft een asielzoeker een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen dus vrij werken (Rijksoverheid, 2019)

Een asielzoeker heeft ook een TWV nodig als hij stage wil lopen, tenzij de stage voor een beroepsopleiding is, of een hbo-opleiding of wo-opleiding. Daarnaast heeft de asielzoeker een stageplan nodig en hij heeft begeleiding en evaluatie nodig (Rijksoverheid, 2019)

vluchtelingenwerk nederland

Een tewerkstellingsvergunning is een document dat laat zien dat een vluchteling mag werken. Een dergelijke vergunning wordt uitgegeven door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De werkgever kan dit document opvragen voor de vluchteling. Dit kan pas als de asielaanvraag van de vluchteling minimaal 6 maanden in behandeling is. Het UWV zorgt er ook voor dat vluchtelingen niet te weinig betaald krijgen, aangezien vluchtelingen recht hebben op het minimumloon dat voor iedere werkende in Nederland geldt.


Eigen bijdrage asielzoeker

Een asielzoeker moet een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Orgaan voor opvang (COA), als hij een baan gevonden heeft. Deze bijdrage is bedoeld om de opvang te financieren. 25% van de inkomsten mag de asielzoeker zelf houden, tot een maximum van €185 per maand. Als de asielzoeker meer verdient dan de eigen bijdrage, dan mag hij de rest gewoon houden (Rijksoverheid, 2019)

Asielzoekers met een verblijfsvergunning

Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als hij de asielprocedure doorlopen heeft. Vanaf dat moment is de asielzoeker een statushouder en is hij vrij op de arbeidsmarkt. Een statushouder kan in loondienst treden, maar hij kan ook een zelfstandige onderneming starten. 

Werk zoeken

Asielzoekers worden door het COA niet geholpen met het vinden van werk. Ze geven advies, maar werk zoeken moeten ze zelf doen. Daarom helpt Duojob vluchtelingen bij het vinden van een baan. Het vinden van een baan kan lastig zijn. Het doel van Duojob is om dit makkelijker te maken voor de vluchteling. Bekijk de vacatures!

Wat is Duojob?

Duojob is een platform dat bedrijven samenbrengt met vluchtelingen voor een betaalde baan, een stageplek of vrijwilligerswerk.